CBOE Volatility Index (VIX) Futures

CBOE Volatility Index (VIX) Futures trading with Finq.com - Trade VIXX Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.20 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 33.3330 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:3
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 16.6665 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.20 (USD)1:3Wednesday 22:01 - Thursday 20:10