Riinvestimi Javor i CFD-ve që skadojnë

6 April, 2020

Ju lutemi të kini parasysh se:

    Çdo porosi në pritje (p.sh. Ndal Humbjen, Merr Fitimin, Ndalim Hyrje, Limit Hyrje) e kryer në një instrument do të rregullohet për të reflektuar në mënyrë simetrike (pikë për pikë) çmimin e diferencave mes kontratës që po skadon dhe asaj të re.

    shkruar nga: Tavolina Marrëveshjeve e Finq.com