United States dollar - Turkish lira

United States dollar - Turkish lira trading with Finq.com - Trade USD/TRY Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 150.00 pips
Blerje premium -0.0596 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium 0.0069 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
150.00 (pips)1:50Monday 21:00 - Tuesday 21:00