United States dollar - Mexican peso

United States dollar - Mexican peso trading with Finq.com - Trade USD/MXN Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 43.50 pips
Blerje premium -0.0269 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium 0.0031 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
43.50 (pips)1:50Sunday 21:00 - Monday 21:00