United States dollar - Mexican peso

United States dollar - Mexican peso trading with Finq.com - Trade USD/MXN Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 11.10 pips
Blerje premium -0.0276 %
Diferenca fillestare 2.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:50
Shitje premium 0.0038 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.0000 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
11.10 (pips)1:50Tuesday 21:00 - Wednesday 21:00