UPWORK INC.

UPWORK INC. trading with Finq.com - Trade Upwork Inc. Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.10 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.10 (USD)1:5Thursday 14:31 - Thursday 21:00