FTSE 100

FTSE 100 trading with Finq.com - Trade UK100 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 5.30 GBP
Blerje premium -0.0277 %
Diferenca fillestare 0.6660 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:150
Shitje premium -0.0268 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.3330 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
5.30 (GBP)1:150Wednesday 22:05 - Thursday 20:59