FTSE 100

FTSE 100 trading with Finq.com - Trade UK100 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 2.00 GBP
Blerje premium -0.0277 %
Diferenca fillestare 0.6660 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:150
Shitje premium -0.0268 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.3330 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
2.00 (GBP)1:150Tuesday 23:05 - Wednesday 20:59