VelocityShares 3X Long Gold ETN

VelocityShares 3X Long Gold ETN trading with Finq.com - Trade UGLD (UGLD) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.86 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.86 (USD)1:1Tuesday 13:31 - Tuesday 19:59