Topdanmark A/S

Topdanmark A/S trading with Finq.com - Trade Topdanmark (TOP.CO) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.60 DKK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.60 (DKK)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 14:55