Topdanmark A/S

Topdanmark A/S trading with Finq.com - Trade Topdanmark (TOP.CO) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.60 DKK
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.60 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55