10-Year U.S. Treasury Note Futures

10-Year U.S. Treasury Note Futures trading with Finq.com - Trade TNOTE10 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (USD)1:100Tuesday 22:01 - Wednesday 20:59