ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares UltraPro Short Russell2000 trading with Finq.com - Trade SRTY (SRTY) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.12 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.12 (USD)1:1Wednesday 13:31 - Wednesday 19:59