PUBLIC POWER

PUBLIC POWER trading with Finq.com - Trade PPC Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.03 EUR
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.03 (EUR)1:2Wednesday 07:35 - Wednesday 14:20