Palladium Futures

Palladium Futures trading with Finq.com - Trade Palladium Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 4.10 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
4.10 (USD)1:100Wednesday 22:01 - Thursday 20:55