Palladium Futures

Palladium Futures trading with Finq.com - Trade Palladium Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 15.40 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
15.40 (USD)1:100Tuesday 22:01 - Wednesday 20:55