Norsk Hydro ASA

Norsk Hydro ASA trading with Finq.com - Trade Norsk Hydro (NHY.OL) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.15 NOK
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.15 (NOK)1:10Thursday 08:10 - Thursday 15:15