Halfords Group plc

Halfords Group plc trading with Finq.com - Trade Halfords (HFD-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 2.00 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
2.00 (PNC)1:2Monday 07:05 - Monday 15:30