Facebook, Inc. - Class A Common Stock

Facebook, Inc. - Class A Common Stock trading with Finq.com - Trade FACEBOOK Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.40 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.40 (USD)1:10Wednesday 13:31 - Wednesday 20:00