FTSE China A50 Index Futures

FTSE China A50 Index Futures trading with Finq.com - Trade China50 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 20.00 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 5.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:20
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
20.00 (USD)1:20Tuesday 09:05 - Tuesday 17:40