Đáo hạn Hết hạn CFD hằng tuần

30 January, 2023

Xin lưu ý rằng:

  1. HeatingOil will be rolled over from the February 2023 contract to the March 2023 contract on the 27th of January 2023
  2. HongKong45 will be rolled over from the January 2023 contract to the February 2023 contract on the 27th of January 2023
  3. BrentOil will be rolled over from the March 2023 contract to the April 2023 contract on the 27th of January 2023

Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.

tác giả: Bộ Phận Giao Dịch Dealing Desk Finq.com