Đáo hạn Hết hạn CFD hằng tuần

20 September, 2021

Xin lưu ý rằng:

    Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.

    tác giả: Bộ Phận Giao Dịch Dealing Desk Finq.com