Đáo hạn Hết hạn CFD hằng tuần

13 July, 2020

Xin lưu ý rằng:

  1. Oil will be rolled over from the August 2020 to the September 2020 contract on the 17/07/2020
  2. Oil.x3, VIXX and VIXX.x3 will be rolled over from the July 2020 to the August 2020 contract on the 17/07/2020

Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.

tác giả: Bộ Phận Giao Dịch Dealing Desk Finq.com