Đáo hạn Hết hạn CFD hằng tuần

8 March, 2021

Xin lưu ý rằng:

  1. TECH100, USA500, UK100, Germany50, Poland20, Germany30, USA30, Italy40, Europe50, USA2000, Swiss20 and Australia200 will be rolled over from the มีนาคม 2021 to the มีนาคม 2022 contract on the 12/03/2021
  2. Spain35, Amsterdam25, VIXX, Aluminium, France40 and Zinc will be rolled over from the มีนาคม 2021 to the เมษายน 2021 contract on the 12/03/2021
  3. Oil will be rolled over from the เมษายน 2021 to the พฤษภาคม 2021 contract on the 12/03/2021

Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.

tác giả: Bộ Phận Giao Dịch Dealing Desk Finq.com