Đáo hạn Hết hạn CFD hằng tuần

14 June, 2021

Xin lưu ý rằng:

  1. PLATINUM and SUGAR will be rolled over from the June 2021 to the June 2022 contract on the 18/06/2021
  2. NaturalGas and Oil will be rolled over from the July 2021 to the August 2021 contract on the 18/06/2021
  3. India50 will be rolled over from the June 2021 to the July 2021 contract on the 18/06/2021

Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.

tác giả: Bộ Phận Giao Dịch Dealing Desk Finq.com