Đáo hạn Hết hạn CFD hằng tuần

23 November, 2020

Xin lưu ý rằng:

  1. COPPER will be rolled over from the November 2020 to the November 2021 contract on the 27/11/2020
  2. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the December 2020 to the January 2021 contract on the 27/11/2020
  3. HongKong45 will be rolled over from the November 2020 to the December 2020 contract on the 27/11/2020

Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.

tác giả: Bộ Phận Giao Dịch Dealing Desk Finq.com