Rollover Tamat Tempoh CFD Mingguan

14 September, 2020

Sila ambil perhatian bahawa:

  1. HeatingOil, BrentOil and NaturalGas will be rolled over from the October 2020 to the November 2020 contract on the 18/09/2020
  2. HongKong45 will be rolled over from the September 2020 to the October 2020 contract on the 18/09/2020

Sebarang perintah sedia ada (iaitu Hentikan Kehilangan, Ambil Keuntungan, Hentikan Entri atau Had Entiti) yang diletakkan pada instrumen akan diselaraskan kepada simetrik (point-untuk-point) yang akan mencerminkan perbezaan harga antara kontrak yang tamat tempoh dan kontrak yang baru.

ditulis oleh: Meja Pengurusan Finq.com