Rollover Tamat Tempoh CFD Mingguan

27 March, 2023

Sila ambil perhatian bahawa:

  1. HongKong45 will be rolled over from the March 2023 contract to the April 2023 contract on the 24th of March 2023
  2. HeatingOil and NaturalGas will be rolled over from the April 2023 contract to the May 2023 contract on the 24th of March 2023
  3. BrentOil will be rolled over from the May 2023 contract to the June 2023 contract on the 24th of March 2023
  4. Platinum will be rolled over from the April 2023 contract to the July 2023 contract on the 24th of March 2023

Sebarang perintah sedia ada (iaitu Hentikan Kehilangan, Ambil Keuntungan, Hentikan Entri atau Had Entiti) yang diletakkan pada instrumen akan diselaraskan kepada simetrik (point-untuk-point) yang akan mencerminkan perbezaan harga antara kontrak yang tamat tempoh dan kontrak yang baru.

ditulis oleh: Meja Pengurusan Finq.com