Rollover Tamat Tempoh CFD Mingguan

24 January, 2022

Sila ambil perhatian bahawa:

  1. BrentOil will be rolled over from the March 2022 contract to the April 2022 contract on the 28th of January 2022

Sebarang perintah sedia ada (iaitu Hentikan Kehilangan, Ambil Keuntungan, Hentikan Entri atau Had Entiti) yang diletakkan pada instrumen akan diselaraskan kepada simetrik (point-untuk-point) yang akan mencerminkan perbezaan harga antara kontrak yang tamat tempoh dan kontrak yang baru.

ditulis oleh: Meja Pengurusan Finq.com