Rollover Tamat Tempoh CFD Mingguan

8 August, 2022

Sila ambil perhatian bahawa:

  1. HongKong45 will be rolled over from the July 2022 contract to the August 2022 contract on the 22nd of July 2022
  2. NaturalGas and HeatingOil will be rolled over from the August 2022 contract to the September 2022 contract on the 22nd of July 2022
  3. BrentOil will be rolled over from the September 2022 contract to the October 2022 contract on the 22nd of July 2022

Sebarang perintah sedia ada (iaitu Hentikan Kehilangan, Ambil Keuntungan, Hentikan Entri atau Had Entiti) yang diletakkan pada instrumen akan diselaraskan kepada simetrik (point-untuk-point) yang akan mencerminkan perbezaan harga antara kontrak yang tamat tempoh dan kontrak yang baru.

ditulis oleh: Meja Pengurusan Finq.com