Rollover Tamat Tempoh CFD Mingguan

14 June, 2021

Sila ambil perhatian bahawa:

  1. PLATINUM and SUGAR will be rolled over from the June 2021 to the June 2022 contract on the 18/06/2021
  2. NaturalGas and Oil will be rolled over from the July 2021 to the August 2021 contract on the 18/06/2021
  3. India50 will be rolled over from the June 2021 to the July 2021 contract on the 18/06/2021

Sebarang perintah sedia ada (iaitu Hentikan Kehilangan, Ambil Keuntungan, Hentikan Entri atau Had Entiti) yang diletakkan pada instrumen akan diselaraskan kepada simetrik (point-untuk-point) yang akan mencerminkan perbezaan harga antara kontrak yang tamat tempoh dan kontrak yang baru.

ditulis oleh: Meja Pengurusan Finq.com