Rollover Tamat Tempoh CFD Mingguan

6 July, 2020

Sila ambil perhatian bahawa:

  1. Spain35, Spain35.x3, Aluminium, France40, Amsterdam25, Norway20, Zinc, Aluminium.x3, Sweden30 and Zinc.x3 will be rolled over from the July 2020 to the August 2020 contract on the 10/07/2020

Sebarang perintah sedia ada (iaitu Hentikan Kehilangan, Ambil Keuntungan, Hentikan Entri atau Had Entiti) yang diletakkan pada instrumen akan diselaraskan kepada simetrik (point-untuk-point) yang akan mencerminkan perbezaan harga antara kontrak yang tamat tempoh dan kontrak yang baru.

ditulis oleh: Meja Pengurusan Finq.com