Rollover Tamat Tempoh CFD Mingguan

20 September, 2021

Sila ambil perhatian bahawa:

    Sebarang perintah sedia ada (iaitu Hentikan Kehilangan, Ambil Keuntungan, Hentikan Entri atau Had Entiti) yang diletakkan pada instrumen akan diselaraskan kepada simetrik (point-untuk-point) yang akan mencerminkan perbezaan harga antara kontrak yang tamat tempoh dan kontrak yang baru.

    ditulis oleh: Meja Pengurusan Finq.com