Zinc

Zinc trading with Finq.com - Trade Zinc Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 10.50 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
10.50 (USD)1:10Friday 00:05 - Friday 16:55