Consumer Discretionary SPDR

Consumer Discretionary SPDR trading with Finq.com - Trade XLY (XLY) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.25 USD
Blerje premium -0.0217 %
Diferenca fillestare 3.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:33
Shitje premium -0.0217 %
Diferenca e mirëmbajtjes 1.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.25 (USD)1:33Wednesday 13:31 - Wednesday 19:59