Verbund AG

Verbund AG trading with Finq.com - Trade Verbund (VER.VI) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 EUR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (EUR)1:10Friday 08:05-10:59, 11:04-16:24