Terex Corp

Terex Corp trading with Finq.com - Trade Terex (TEX) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.07 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.07 (USD)1:10Friday 13:31 - Friday 20:00