Tegna Inc

Tegna Inc trading with Finq.com - Trade TEGNA (TGNA) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.10 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.10 (USD)1:10Thursday 13:31 - Thursday 20:00