STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V. trading with Finq.com - Trade STMicroelectronics (STMI) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.050 EUR
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.050 (EUR)1:10Friday 07:05 - Friday 15:20