Spirax-Sarco Engineering plc

Spirax-Sarco Engineering plc trading with Finq.com - Trade Spirax-Sarco (SPX-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 10.00 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
10.00 (PNC)1:10Thursday 08:05 - Thursday 16:30