Sonae SGPS S.A.

Sonae SGPS S.A. trading with Finq.com - Trade Sonae (SON.LS) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.01 EUR
Blerje premium -0.0215 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0243 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.01 (EUR)1:10Friday 08:05 - Friday 16:25