Silver

Silver trading with Finq.com - Trade SILVER Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.060 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 1.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:100
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.5000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.060 (USD)1:100Thursday 23:01 - Friday 21:55