Rogers Communications

Rogers Communications trading with Finq.com - Trade Rogers (RCI) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.08 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.08 (USD)1:10Monday 13:31 - Monday 20:00