Ripple-Weekly

Ripple-Weekly trading with Finq.com - Trade RippleW (XRP) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.0200 USD
Blerje premium -0.2792 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.1431 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.0200 (USD)1:2Wednesday 22:00 - Thursday 22:00