Primary Health Care Ltd

Primary Health Care Ltd trading with Finq.com - Trade Primary Health Care (PRY.AX) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.02 AUD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.02 (AUD)1:10Wednesday 00:05 - Wednesday 05:55