NextEra Energy Inc

NextEra Energy Inc trading with Finq.com - Trade NextEra Energy (NEE) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.28 USD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.28 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00