McGraw Hill Financial Inc

McGraw Hill Financial Inc trading with Finq.com - Trade McGraw Hill (MHP) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.27 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.27 (USD)1:10Thursday 14:31 - Thursday 21:00