E-Trade Financial Corporation

E-Trade Financial Corporation trading with Finq.com - Trade E-Trade (ETFC) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.07 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.07 (USD)1:10Friday 14:31 - Friday 21:00