Ethereum-Weekly

Ethereum-Weekly trading with Finq.com - Trade EthereumW (ETHUSD) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 5.00 USD
Blerje premium -0.2792 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.1431 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
5.00 (USD)1:2Sunday 22:00 - Monday 22:00