EP Energy Corp

EP Energy Corp trading with Finq.com - Trade EP Energy (EPE) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.03 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.03 (USD)1:2Thursday 13:31 - Thursday 20:00