Debenhams plc

Debenhams plc trading with Finq.com - Trade Debenhams (DEB-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.30 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 100.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:1
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 50.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.30 (PNC)1:1Tuesday 08:05-16:30