Coloplast A/S

Coloplast A/S trading with Finq.com - Trade Coloplast (COLO-B.CO) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 3.70 DKK
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
3.70 (DKK)1:10Monday 07:05 - Monday 14:55