CBL & Associates

CBL & Associates trading with Finq.com - Trade CBL & Associates (CBL) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.05 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.05 (USD)1:2Monday 14:31 - Monday 21:00