Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep trading with Finq.com - Trade BAM Groep (BAMNB.AS) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.02 EUR
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.02 (EUR)1:10Monday 07:01 - Monday 15:25