Câu hỏi thường gặp của ứng dụng Webtrader máy tính

Tài khoản của tôi

Giao dịch

Khác

Mobile App WebTrader FAQ

Tài khoản của tôi

Giao dịch

Để đặt lệnh Dừng lỗ và nhập mức dừng lỗ thủ công hoặc thêm nó bằng cách nhấn các nút "-" / "+". Để đặt Chốt lời và nhập mức lợi nhuận thủ công hoặc thêm nó bằng cách nhấn các nút "-" / "+". Nếu lệnh giao dịch của bạn đã mở, bạn vẫn có thể đặt Chốt lời / Dừng lỗ bằng cách nhấp vào nút chỉnh sửa.
Tổng lãi / lỗ xuất hiện trong phần Tài khoản của tôi trong phần "Thông tin”

Khác