Ngày hết hạn CFD

Các tài sản CFD sẽ đáo hạn vào ngày hết hạn như bảng bên dưới.

Xin lưu ý rằng:

  • Các vị trí lệnh mở vào lúc 21:00 GMT vào ngày hết hạn sẽ được điều chỉnh thông qua một chi phí hoặc tiền nạp swap phản ánh khác biệt giá giữa hợp đồng hết hạn và hợp đồng mới
  • Để tránh ngày đáo hạn CFD, khách hàng có thể đóng các vị trí CFD trước ngày hết hạn.
  • Bất kỳ lệnh chờ đang tồn tại (vd Cắt Lỗ, Chốt Lời, Vào Dừng hoặc Vào Giới Hạn) đã đặt trên một tài sản sẽ được điều chỉnh đối xứng (điểm-theo-điểm) phản ánh giá khác biệt giữa hợp đồng đang hết hạn và hợp đồng mới.
Ngày hết hạn Đáo hạn hằng tuần

Ngày Hết hạn của các hợp đồng phụ thuộc vào tài sản bạn đang giao dịch. Ngày Hết hạn CFD tiếp theo như sau:

Sản phẩmNgày đáo hạn
TECH10012/03/2021
Spain3512/03/2021
MSCITaiwan26/03/2021
JAPAN22505/03/2021
PLATINUM19/03/2021
USA50012/03/2021
UK10012/03/2021
Germany5012/03/2021
Poland2012/03/2021
Amsterdam2512/03/2021
Germany3012/03/2021
USA3012/03/2021
HeatingOil26/03/2021
BTCFutures25/03/2021
VIXX12/03/2021
HongKong4526/03/2021
Italy4012/03/2021
Europe5012/03/2021
USA200012/03/2021
DollarIndex05/03/2021
BrentOil26/03/2021
China5026/03/2021
GoldGC26/03/2021
Aluminium12/03/2021
France4012/03/2021
Zinc12/03/2021
Swiss2012/03/2021
NaturalGas26/03/2021
Australia20012/03/2021
Oil12/03/2021
GER10YBond05/03/2021
India5019/03/2021

Trong trường hợp thanh khoản của hợp đồng cũ CFD quá nhỏ, và tùy theo sự thận trọng của Leadcapital Corp Ltd, Finq.com có quyền áp dụng đáo hạn vào ngày sớm hơn ngày quy định.

Xin lưu ý CFD đang hết hạn sẽ đáo hạn cho một hợp đồng mới với một giá khác, tùy theo lịch trình trong trang này, trên mọi nền tảng. Khác biệt giá giữa CFD đang hết hạn và CFD mới sẽ trừ/nạp tiền vào tài khoản của bạn cho bất kỳ vị trí lệnh đang mở mà bạn đang có.