Error message

  • Deprecated function: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in _google_tag_status_check() (line 321 of /var/www/finq.com/sites/all/modules/google_tag/google_tag.module).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /var/www/finq.com/includes/common.inc).

Các hàng hóa giúp nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục giao dịch

Chênh lệch giá và đòn bẫy cạnh tranh cho các nhà giao dịch hàng hóa Finq

Khi giao dịch hàng hóa thì điều quan trọng là theo dõi chặt chẽ tin tức, thời tiết và chính trị để xem những gì sẽ ảnh hưởng lên các tài sản biến động này - ví dụ, dầu biến động khi OPEC họp, mưa to đẩy giá lúa mì lên, vàng tăng phản ánh đồng USD yếu đi. Được trang bị kiến thức các vấn đề kinh tế toàn cầu thì bạn có thể tận hưởng khái niệm giao dịch tuyệt vời mà không có phí hoa hồng tại Finq.

Vàng hiện có mức chênh lệch thấp từ 0.70 USD và đòn bẫy lên đến 1:200, trong khi dầu thô chỉ có chênh lệch 0.03 USD và một đòn bẫy tối đa 1:151. Mức ký quỹ thấp trên các hàng hóa vì thế điều kiện giao dịch đối với tất cả 19 hàng hóa rất cạnh tranh.

Muốn xem tất cả Hàng hóa ?

Tìm danh sách toàn bộ Hàng hóa trên Finq.com ngay

Xem tất cả Hàng hóa

Nhấn vào đây để xem toàn bộ danh sách lãi suất qua đêm hiện tại.

Tìm kiếm tài sản

**Các giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo

Bắt đầu giao dịch Hàng hóa

Thị trường hàng hóa giao dịch chủ yếu là hàng hóa hơn là dịch vụ và được chia thành mềm và cứng. Hàng hóa mềm chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp, và cứng thường là sản phẩm được khai thác. Hàng hóa được giao dịch trên các hợp đồng 'tương lai' và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp, nhu cầu, chính trị, chế tài, mức sản xuất và thậm chí thời tiết.