Các bước để Cài đặt và chạy MetaTrader 4 dành cho Mac:

1. Nhấp vào liên kết và phần mềm sẽ tự động bắt đầu tải về.

2.. Khi tập tin được tải về hoàn tất, hãy kéo nó vào thư mục Applications.

Nhấp để Mở

3. Tìm ứng dụng trong thư mục Applications, nhấp vào nó để mở và chọn yes khi nâng cấp để cài đặt trình nạp trước wine.

Nhập Thông tin Đăng nhập chi tiết

4. Nhập vào thông tin đăng nhập chi tiết của bạn để bắt đầu giao dịch ngay lập tức.

Hiểu được tại sao MT4 là nền tảng phổ biến nhất trên thế giới.
Sử dụng kiểu xem nhiều biểu đồ, thêm nhiều chỉ báo và dùng các EA để giao dịch tự động.