The Wharf (Holdings) Ltd

The Wharf (Holdings) Ltd trading with Finq.com - Trade Wharf Holdings (0004.HK) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.15 HKD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.15 (HKD)1:10Friday 01:35 - Friday 03:55