United States dollar - Romanian new leu

United States dollar - Romanian new leu trading with Finq.com - Trade USD/RON Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 200.00 pips
Mua cao cấp -0.0117 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0122 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
200.00 (pips)1:100Thursday 08:20 - Thursday 12:55