United States dollar - Danish krone

United States dollar - Danish krone trading with Finq.com - Trade USD/DKK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 20.00 pips
Mua cao cấp -0.0065 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0199 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
20.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Tuesday 21:00