Nikkei 225 (Dollar) Futures

Nikkei 225 (Dollar) Futures trading with Finq.com - Trade JAPAN225 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 15.00 JPY
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.1320 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
15.00 (JPY)1:150Sunday 22:05 - Monday 20:15