Nikkei 225 (Dollar) Futures

Nikkei 225 (Dollar) Futures trading with Finq.com - Trade JAPAN225 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 15.00 JPY
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:152
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.3300 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
15.00 (JPY)1:152Monday 23:05 - Tuesday 21:55