Huaneng Power International Inc

Huaneng Power International Inc trading with Finq.com - Trade Huaneng Power (0902.HK) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.03 HKD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.03 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55