Pound sterling - United States dollar

Pound sterling - United States dollar trading with Finq.com - Trade GBP/USD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 4.70 pips
Mua cao cấp -0.0165 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0068 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
4.70 (pips)1:294Sunday 21:00 - Monday 21:00