Pound sterling - Romanian new leu

Pound sterling - Romanian new leu trading with Finq.com - Trade GBP/RON Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 250.00 pips
Mua cao cấp -0.0165 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0074 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
250.00 (pips)1:100Tuesday 07:20 - Tuesday 11:55